Objavil dne Nov 24, 2017 v Uncategorized

Izračun plače je mogoče izvesti preko spletnih kalkulatorjev

Izračun plače je lahko opravljen na več načinov, ključne postavke so osnovna plača, uspešnost, dodatki ter druge postavke. Izračun plače je lahko podan tudi na druge načine. Pogosto zasledimo izraz bruto plača, kar pomeni celoten znesek nagrade. V ta znesek so poenostavljeno povedano med drugim vključeni tudi stroški, ki jih zaposleni krije iz lastnega žepa.

Zato mnoge podatek o bruto plači ne zadovolji, ker z njim nimajo povsem natančne informacije o višini nagrade za opravljeno delo. V grobem si lahko pomagajo odbitki nekaterih neizbežnih stroškov povezanih z opravljanjem dela. To so materialni stroški, ki nastanejo z prevozom na delo ter prehrano. Stroški prevoza na delo so veliko bolj spremenljivi, zato tudi imajo večjo težo pri odločanju. Velika oddaljenost od delovnega mesta, pomeni večje stroške ter temu primerno manjši neto znesek.

Neto plača je dejansko nagrada za opravljeno delo

Izračun plače podane v bruto znesku zato potrebuje natančni obračun, možna pa je tudi groba ocena. Natančni izračun plače nam lahko opravijo računovodje, zelo dober približek pa so spletni izračuni plače. Nekatere spletne strani z računovodsko, kadrovsko ali drugo ustrezno tematiko nudijo izračun plače z vnosom vseh najpomembnejših postavk.
Poleg bruto zneska dodamo v izračun plače dodatek na delovno dobo, podatek o številu otrok, številu otrok z posebnimi potrebami, materialne stroške, prispevke, olajšave in razne druge pomembne podatke. Takšen izračun plače se je dobro naučiti, saj nam lahko vedno koristi.

Natančni izračun plače

Pogosto se opravljajo ob menjavi zaposlitve ali prvi zaposlitvi, ko želimo podatek o bruto znesku plače pretvoriti v neto znesek. Lahko pa postane spletni izračun plače tudi rutina preverjanja plačilne liste, torej ga uporabljamo vsak mesec. Naučiti se obračuna plače ni napačno, saj nas bo delodajalec jemal veliko bolj resno ter bo bolj pozoren pri izvajanju obračuna. Opozoriti na stvarne napake v izračunu namreč pomeni, da je oseba sposobna v vsakem trenutku izvesti natančen izračun plače.